Lift-World.info

Ropeway technology moves us!
Slider HintergrundSlider HintergrundSlider HintergrundSlider Hintergrund

Lift-Database » Lifts in the world


 Albania, Republika e Shqipërisë

  Berat
  Dibër
  Durrës
  Elbasan
  Fier
  Gjirokastër
  Korçë
  Kukës
  Lezhë
  Shkodër
  Tirana
  Vlorë


Support
Wrong data or something is missing?
Support us!